CESTA VINCENTKY STOLETÍM NAŠÍ STÁTNOSTI

Vincentka patří k darům přírody naší země. Pramení na našem území z hlubin třetihorního krystalicky čistého moře, které se utvářelo tektonickým vrásněním před 60 miliony let. Historie rozvoje léčivých účinků této jedinečné minerální vody je spojena s lázněmi Luhačovice. Rozvoj místního lázeňství a Vincentky jsou dodnes příkladem vynalézavosti, píle a podnikatelského důvtipu našich předků, kteří se o věhlas lázní i tohoto jedinečného produktu zasloužili. Historie úspěšně pokračuje a při zamyšlení nad stým výročím naší státnosti nelze opomenout všechny ty jedinečné a nezaměnitelné produkty, které jsou s naší zemí spojeny. Vincentka mezi ně svou originalitou, léčivými účinky a věhlasem nepochybně patří. Století společné cesty Vincentky s naší vlajkou, symbolem naší státnosti je jakousi hravou a humornou, nicméně vážně míněnou poctou stému výročí našeho státu. Je to pocta, která zavazuje. Zavazuje k tomu, aby Vincentka byla i nadále jednou z těch produktových ikon naší země, které si svou kvalitou a originalitou takové společenství se symbolem státnosti zaslouží.

sdílet