Vincentka je jedinečný produkt, který nemá srovnání, je originální svým původem a místem zrození v mimořádných litologicko-tektonických podmínkách a geochemických poměrech mladších třetihor.

Unikátní geologické podloží okolí Luhačovic tvoří flyše. Jsou charakteristické střídajícími se vrstvami pískovců, slepenců a jílovců. Ty jsou značně neprostupné pro vodu, díky čemuž došlo v hloubce k uchování zbytkové vody třetihorního moře. Tektonické poruchy v neprostupných horninách v okolí Luhačovic však umožňují výstup vod k povrchu. Léčivé účinky VINCENTKY podporuje nejenom její složení a dobrozdání lékařů, ale také historicky úzké spojení s luhačovickými lázněmi.

V současné době se VINCENTKA čerpá z vrtu, který se nachází v těsné blízkosti Jurkovičova domu.

VINCENTKA byla označována také jako všelék a „lék našich babiček“. Její léčivé i preventivní účinky prověřila staletí. VINCENTKA svým obsahem a vyvážeností minerálních solí a prvků umožňuje rozpouštění hlenů v dýchacích cestách, žaludku a střevech. Doporučuje se na pitné a inhalační kúry při onemocněních dýchacích cest, hlasivek, při chorobách látkové výměny, vředové choroby žaludku, dvanácterníku a jejich pooperačních stavech, při vleklém zduření jater, diabetu mellitu, chronické pankreatitidě. Pomáhá regenerovat vnitřní prostředí člověka po velkých ztrátách potu (sport, těžká fyzická práce, horečnatá onemocnění) a upravuje metabolismus po alkoholových excesech.Jeden doušek VINCENTKY postačí na uhrazení denní dávky jódu, který je důležitý pro fungování štítné žlázy, může sloužit k prevenci zubního kazu u dětí a je vhodná jako přírodní doplněk výživy pro sportovce, děti, těhotné a rekonvalescenty. Doporučuje se také proti vzniku suchých zánětů nosní sliznice a k prevenci jejich recidiv.

Zdravé dýchání hraje v našich životech zásadní roli. Svými jedinečnými vlastnostmi se VINCENTKA stala přítelem všech, kdo dbají o prevenci a léčení svých dýchacích cest. Jsou to nejenom maminky s dětmi, těhotné, sportovci nebo umělci, kteří pečují o svůj hlas, ale všichni lidé s aktivním přístupem k životu.

Ilustrační fotografie

Osobitý léčivý charakter Vincentky se po staletí nezměnil. Změnil se pouze kvalitní technologický proces přípravy a plnění do lahví, zkvalitnila se kontrola chemického složení, stabilita a trvanlivost této přírodní minerálky.

Vincentka® vzniká vzájemným mísením zbytkových mořských vod, prostých podzemních vod a přírodního kysličníku uhličitého. Jenže svým složením se od dnešní běžné mořské vody značně liší. Moře, ze kterého Vincentka® pochází, je třetihorní, tedy z dob pravěku, kdy se ještě do moří nedostávala umělá hnojiva, pesticidy, odpadní vody z chemiček, čističek či jiných vymožeností, jimiž člověk „obohatil“ přírodu. Stáří původních minerálních mořských vod odpovídá době vzniku sedimentů. V případě luhačovické zřídelní struktury tedy období oceánu, neformální geologické jednotky třetihor, přibližně před 60 miliony let.

CO JE TO VLASTNĚ ZBYTKOVÁ MOŘSKÁ VODA?

Je to mořská voda, která zůstala před 60 miliony let uzavřena v třetihorním vrásnění a sopečné činnosti.Je vytlačována vzhůru, setkává se v určitých hloubkách s přírodním kysličníkem uhličitým, vzniká naředěná kyselina uhličitá, ta dalším vzlínáním rozpouští a nabaluje minerální soli z geologických vrstev a pak se mísí pod zemí s povrchovými vodami v takovém poměru, že je pitelná, a zároveň i s přítomností minerálních solí nabývá léčivých účinků.