O VINCENTCE

Dar přírody

Známe různé druhy darů. Dary, kterými chceme vyjádřit lásku, obdiv nebo úctu, dary, kterými se snažíme získat přízeň, dary obětní, dary oslavné nebo dary usmiřující. Pak jsou tu dary přírody, které se nijak netváří, vyznačují se skromností a pokorou, nemají žádný praktický ani citový důvod, prostě tady jsou. Nevyžadují pozornost ani obdiv, i když patří k těm nejvzácnějším.

Není příliš mnoho produktů, které by za staletí své existence nezměnily své složení a podstatu. Ty jsou většinou darem samotné paní Přírody.

Taková je i VINCENTKA, léčivý pramen zdraví z hlubin krystalicky čisté třetihorní přírody. Vzácná zbytková mořská voda z třetihor se za miliony let skutečně nezměnila a po 20 letech novodobé historie VINCENTKY je její léčivá nabídka zdraví z hlubin přírody neobyčejně široká a pestrá.

Jedinečná | Originální

VINCENTKA je jedinečný produkt, který nemá srovnání, je originální svým původem a místem zrození v mimořádných litologicko-tektonických podmínkách a geochemických poměrech mladších třetihor. Unikátní geologické podloží okolí Luhačovic tvoří flyše. Jsou charakteristické střídajícími se vrstvami pískovců, slepenců a jílovců. Ty jsou značně neprostupné pro vodu, díky čemuž došlo v hloubce k uchování zbytkové vody třetihorního moře. Tektonické poruchy v neprostupných horninách v okolí Luhačovic však umožňují výstup vod k povrchu. Léčivé účinky VINCENTKY podporuje nejenom její složení a dobrozdání lékařů, ale také historicky úzké spojení s luhačovickými lázněmi.

V současné době se VINCENTKA čerpá z vrtu, který se nachází v těsné blízkosti Jurkovičova domu.

VINCENTKA byla označována také jako všelék a „lék našich babiček“. Její léčivé i preventivní účinky prověřila staletí. VINCENTKA svým obsahem a vyvážeností minerálních solí a prvků umožňuje rozpouštění hlenů v dýchacích cestách, žaludku a střevech. Doporučuje se na pitné a inhalační kúry při onemocněních dýchacích cest, hlasivek, při chorobách látkové výměny, vředové choroby žaludku, dvanácterníku a jejich pooperačních stavech, při vleklém zduření jater, diabetu mellitu, chronické pankreatitidě. Pomáhá regenerovat vnitřní prostředí člověka po velkých ztrátách potu (sport, těžká fyzická práce, horečnatá onemocnění) a upravuje metabolismus po alkoholových excesech.
Jeden doušek VINCENTKY postačí na uhrazení denní dávky jódu, který je důležitý pro fungování štítné žlázy, může sloužit k prevenci zubního kazu u dětí a je vhodná jako přírodní doplněk výživy pro sportovce, děti, těhotné a rekonvalescenty. Doporučuje se také proti vzniku suchých zánětů nosní sliznice a k prevenci jejich recidiv.

Zdravé dýchání hraje v našich životech zásadní roli. Svými jedinečnými vlastnostmi se VINCENTKA stala přítelem všech, kdo dbají o prevenci a léčení svých dýchacích cest. Jsou to nejenom maminky s dětmi, těhotné, sportovci nebo umělci, kteří pečují o svůj hlas, ale všichni lidé s aktivním přístupem k životu.

VINCENTKA vzniká vzájemným mísením zbytkových mořských vod, prostých podzemních vod a přírodního kysličníku uhličitého. Jenže svým složením se od dnešní běžné mořské vody značně liší.

Moře, ze kterého VINCENTKA pochází, je třetihorní, tedy z dob pravěku, kdy se ještě do moří nedostávala umělá hnojiva, pesticidy, odpadní vody z chemiček, čističek či jiných vymožeností, jimiž člověk „obohatil“ přírodu.

Stáří původních minerálních mořských vod odpovídá době vzniku sedimentů. V případě luhačovické zřídelní struktury tedy období eocénu, neformální geologické jednotky třetihor, přibližně před 60 miliony let.

Co je to vlastně zbytková mořská voda?
Je to mořská voda, která zůstala před 60 miliony let uzavřena v třetihorním vrásnění a sopečné činnosti. Je vytlačována vzhůru, setkává se v určitých hloubkách s přírodním kysličníkem uhličitým, vzniká naředěná kyselina uhličitá, ta dalším vzlínáním rozpouští a nabaluje minerální soli z geologických vrstev a pak se mísí pod zemí s povrchovými vodami v takovém poměru, že je pitelná, a zároveň i s přítomností minerálních solí nabývá léčivých účinků.

Osobitý léčivý charakter VINCENTKY se po staletí nezměnil. Změnil se pouze kvalitní technologický proces přípravy a plnění do lahví, zkvalitnila se kontrola chemického složení, stabilita a trvanlivost této přírodní minerálky.

VINCENTKA je od počátku své novodobé éry spojována se sloganem:

ZDRAVÍ Z HLUBIN PŘÍRODY“