Vincentka a víno – soutěž

 Pravidla internetové soutěže na internetovém portále Facebook (www.facebook.com) a  Instagram (www.instagram.com/vincentka_luhacovice)

 

Organizátor

Vincentka a.s., IČO: 25385143, se sídlem Lázeňské náměstí 165, 763 26 Luhačovice, (dále jen „Organizátor“) pořádá soutěž s názvem „Soutěž Vincentka – Facebook & Instagram“ (dále jen „Soutěž“), zveřejněnou na internetových účtech Facebook (https://www.facebook.com/VincentkaLuhacovice) a v aplikaci Instagram (Instagram.com), pod uživatelským účtem „vincentka_luhacovice“.

 

Doba trvání soutěže

Soutěž probíhá od 02.07. 2021 do 31.07. 2021


Předmět výhry a počet poskytnutých výherních předmětů

Hlavní cenou pro vítěze je pobyt pro 2 osoby na 2 noci v hotelu Alexandria, Luhačovice s polopenzí a s volným vstupem do Wellness centra.
Odměněni budou 3 výherci výherními předměty následovně:
1. místo – pobyt pro 2 osoby na 2 noci v hotelu Alexandria, Luhačovice s polopenzí a s volným vstupem do Wellness centra
2. místo – Dárkové balení produktů Vincentka
3.místo – Nosní sprej Vincentka, sirup Vincentka

 

Způsob a podmínky účasti v soutěži

Soutěže se může zúčastnit každá fyzická osoba s uživatelským účtem na Facebooku či Instagramu, která v době trvání soutěže na internetovém portále Facebook resp. v aplikaci Instagram, zveřejní svou reakci pod příspěvek, který vyhlašuje soutěž (Facebook) nebo pod hashtagem #Vincentkadrink a který splňuje zadání soutěže. Příspěvek, který vyhlašuje soutěž, je zveřejněn dne 02.07.2021, 15:00 na stránce https://www.facebook.com/VincentkaLuhacovice nebo v aplikaci Instagram v uživatelském účtu „vincentka_luhacovice“.

Příspěvek uživatele se stane soutěžním, pokud bude obsahovat jakýkoli textový příběh, fotografii, multimediální obsah či kombinaci těchto nástrojů s jakýmkoli míchaným nápojem, jehož součástí je Vincentka.

Šanci na vítězství budou mít zejména celistvé příběhy, doplněné o fotografie či videa, kde bude případně zmíněna i receptura připraveného nápoje s Vincentkou a zážitky s konzumací spojené.

 

Vyhodnocení soutěže

Všechny příspěvky, které splnily zadání soutěže, budou zařazeny k hodnocení hodnotiteli. Hodnotiteli jsou zaměstnanci společnosti Vincentka a.s.
Ze všech příspěvků vzejdou 3 nejlepší a nejkomplexnější příběhy, které budou seřazeny od 1. do 3. místa.
Vyhodnocení soutěže proběhne nejpozději do 21 dní od ukončení soutěže.

 

Oznámení o výsledku soutěže

Výsledek soutěže bude oznámen přidáním nového příspěvku v síti Facebook a Instagram a označení výherce a jeho příspěvku. Zároveň bude na výherní příspěvky reagováno odpovědí pro zaslání korespondenční adresy pro zaslání výhry.

Výsledek soutěže bude taktéž po skončení soutěže, uveřejněn formou nového příspěvku na Facebookových stránkách Organizátora soutěže, konkrétně na adrese: www.facebook.com/VincentkaLuhacovice

 

Oslovení výherce a předání výher

Výherci budou osloveni formou zprávy na portále Facebook či Instagram, pokud to tyto portály dovolí. Pokud ne,  uživatelé budou osloveni formou příspěvku pod jejich výherní příspěvek. Výherci budou v této zprávě požádáni o poskytnutí korespondenční adresy pro zaslání výhry kurýrní službou. Výhra bude zaslána výherci do 21 dnů od poskytnutí plné korespondenční adresy výherce. Organizátor soutěže se zavazuje, že uvedená adresa bude použita pouze k účelu zaslání výhry. Adresa výherců ani žádné další údaje o výherci nebudou na Facebookových stránkách Vincentka uvedeny.
V případě, že výherce neposkytne tyto údaje nutné k zaslání výhry do 30 dnů od ukončení soutěže, nárok na výhru v tomto případě propadá.

 

Využití soutěžních příspěvků

Organizátor soutěže se zavazuje oslovit účastníky soutěže, za účelem využití jejich příspěvků na sociální síti Instagram a Facebook, případně i k jiným účelům. O účelu využití soutěžních příspěvků budou přispěvatelé informováni vždy předem. Bez jejich souhlasu, poskytnutým písemně prostřednictvím zprávy na Instagramu nebo Facebooku, nebude soutěžní příspěvek využit Organizátorem jinak, než pro samotný účel Soutěže a jejího vyhodnocení.

 

Všeobecné podmínky

Vstupem do Soutěže se všichni účastníci zavazují dodržovat její pravidla. Organizátor si vyhrazuje právo změnit podmínky či pravidla Soutěže, případně akci zastavit, přerušit či odložit. Tato oficiální pravidla jsou k dispozici na webových stránkách Organizátora (www.vincentka.cz)  i na Facebookových stránkách www.facebook.com/VincentkaLuhacovice

Výhry nejsou soudně vymahatelné. Organizátor nenese odpovědnost za případné technické závady při elektronické komunikaci v průběhu soutěže a dále nenese odpovědnost v případě potíží účasti v soutěži v důsledku jakéhokoli technického selhání nebo zahlcení provozu na sítích.