VINCENTKA PATŘÍ DO SKLA

Sklo patří k neušlechtilejším a nejužitečnějším materiálům, které člověk s pomocí přírody přivedl na svět. Vincentka, léčivý pramen zdraví z hlubin třetihorního moře je pak darem  samotné paní Přírody. Není divu, že Vincentka se sklem nalezly v sobě již dávno zalíbení.

Plnění Vincentky do lahví se datuje od roku 1820 kdy namísto keramických nádob se začínaly používat skleněné lahve o objemu 1,5 litru. Až na krátké vybočení koncem 70. a začátkem 80. let 20.století kdy se Vincentka plnila do lahví z tvrzeného PVC, spojení Vincentky se sklem trvá již téměř 200 let.

Vylehčené sklo, které Vincentka používá je odolné, hygienické, estetické a přírodní. Vyspělé technologie umožňují dělat skleněné obaly lehčí bez vlivu na jejich bezpečnost a kvalitu. Vylehčené sklo také snižuje zatížení životního prostředí, snižuje spotřebu surovin a tvorbu emisí CO2. Podle průzkumu až 88% evropských spotřebitelů důvěřuje sklu pokud jde o zdraví. Jsou přesvědčeni že sklo uchovává chuť a výživovou hodnotu potravin a nápojů jako žádný jiný materiál (Zdroj: Studie mezinárodní společnosti pro průzkum trhu TNS na žádost Evropské federace výrobců obalového skla FEVE. Respondenti: 9500 spotřebitelů z 19 zemí).

Sklo, které Vincentka používá chrání před vlivem světla. Sklo nepropouští plyny. To znamená že ve skleněných lahvích si minerální vody dlouho udržují obsah oxidu uhličitého.  Výroba skla vyžaduje teploty okolo 1600 stupňů Celsia. Je energeticky náročná a zatěžuje ochranu klimatu. Při využití recyklace a střepů se spotřeba energie  i tvorba emisí výrazně snižuje a šetří životní prostředí. Sklo je materiál jehož recyklace je trvale vyřešena. Je třeba zdůraznit že také etikety na lahvích Vincentky nejsou z plastu ale papíru a pro přepravu a skladování jsou používány rovněž papírové kartony.

K problematice vratných lahví se vyjádřil Jan Šumšal, ředitel Vincentka,a.s.: „Problematika vratných lahví je složitá, V České republice zcela zkolabovalo používání vratných minerálkových lahví z důvodu přechodu většiny výrobců na PET láhve. Vratné láhve 0,7l se téměř 20 let nevyrábí a zbytek, který je na trhu není v dobrém stavu. Vincentku prodáváme z 50 % v lékárnách, které láhve nevykupují. Nejsme schopni ekonomicky ani logisticky mít při rozsahu naší produkce vlastní vratnou láhev (ve srovnání s velkými producenty).Používáme odlehčené sklo, které je 100% recyklované, recyklované jsou i šroubové uzávěry. které po otevření déle udrží kvalitu Vincentky,stejně tak jako hnědé sklo zabalené v papírovém kartonu.“


Kontakt: Ladislav Kopecký, tel. 602 339 302, e-mal: komunikace@vincentka.cz

sdílet