VINCENTKA PARTNEREM ODBORNÉ ORL KONFERENCE

8.11. 2018 se v Konferenčním Centru City v Praze na Pankráci uskutečnilo ORL VINCENTKA FORUM 2018 za účasti více než 130 ORL expertů z České republiky a Slovenska.

Odborným garantem konference byl Prof.MUDr.Jan Betka,DrSc, emeritní přednosta ORL kliniky Motol. Pro účastníky fora bylo připraveno několik přednášek. Přednáška „Čelní dutiny“ přednosty ORL kliniky Motol prof.Jana Plzáka, přednáška „Poruchy dýchání ve spánku“ MUDr.Jaroslava Betky a přednáška „Vestibulární migréna“ MUDr.Zdeňka Čady (oba z kliniky ORL Motol.) V živé diskusi, která po jednotlivých prezentacích následovala vystoupila řada účastníků fora , mezi nimi i MUDr. Vojtech Kavečenský PhD, z ORL Humenné,s.r.o. největší ORL kliniky na Slovensku. Svou účastí a zkušenostmi přispěl také doc.MUDr. Jan Vokurka CSc. z Nordijsk Universität ze Švédska.

Delegáty Fora pozdravil svým projevem na téma „Lázeňské Luhačovice a 20 let Nové Vincentky“ zástupce společnosti Vincentka,a.s. Ing.Ladislav Šumšal. Ve svém projevu se zaměřil na jedinečnost přírodní minerální vody z léčivého zdroje Luhačovice, na rozmanitost produktů, který firma nabízí, na celoroční fungování Vincentky , na technologický a celkový kvalitativní rozvoj, který firma za 20 let svého fungování od privatizace do podoby rodinné firmy zaznamenala. Jedním z pozitivních rysů tohoto rozvoje je také rostoucí zájem o Vincentku ze zahraničí.

Léčivá minerální vody Vincentka vstoupila do služeb ORL už dávno. Její účinky na prevenci i onemocnění horních a dolních cest dýchacích cest jsou všeobecně známé. Spoluprací se špičkovými pracovišti a odborníky v oblasti ORL se účinky příznivě projevují v mnoha směrech. Ukazují jak nejúčinněji s Vincentkou pracovat, jak rozšiřovat portfolio výrobků jak nacházet další způsoby jejího využití v léčebném procesu. Konferencí a pracovních setkání , které Vincentka podporuje je celá řada . Kromě spolupráce s ORL klinikou Motol jsou to dlouhodobá a pravidelná ORL setkání v Beskydech Sepetné nebo řada setkání mladých ORL odborníků na různých místech v Čechách i na Slovensku (Bratislava, Mikulov atd.) Právě konference ORL ve spolupráci s klinikami a dalšími odbornými pracovišti, které Vincentka tradičně podporuje se staly pracovně užitečnou a inspirační záležitostí kde dochází ke vzájemně prospěšné výměně zkušeností.

 

Kontakt: Ladislav Kopecký, tel. 602 339 302, e-mal: komunikace@vincentka.cz

sdílet