PŘÍBĚH MOŘE, KTERÝ TRVÁ VÍCE NEŽ 60 MILIONŮ LET

Od roku 1669 kdy byla odborná lékařská veřejnost upozorněna zprávou fyzikuse Hertolda na jedinečnou léčivou vodu z nejznámějších moravských lázní Luhačovic uplyne brzy 350 let. Vincentka je svým původem zbytkovou mořskou vodou, která se tvoří vzájemným mísením zbytkových mořských vod, prostých podzemních vod a oxidu uhličitého. Jenže svým složením, obohacením dalšími minerálními prvky, oxidem uhličitým a zředěním podzemní vodou více než trojnásobně, se od dnešní běžné mořské vody značně liší. Moře, ze kterého Vincentka pochází je třetihorní, tedy z dob pravěku, kdy se ještě do moří nedostávala umělá hnojiva, pesticidy, odpadní vody z chemiček, čističek, či jiných vymožeností, jimiž člověk „obohatil“ přírodu.

Stáří původních minerálních mořských vod odpovídá době vzniku sedimentů. V případě luhačovické zřídelní struktury tedy období eocénu, resp. neformální geologické jednotky třetihor je to. zhruba 60 mil. let.

Co je to vlastně zbytková mořská voda? Zbytková mořská voda je voda, která zde zůstala  před 60 mil. let uzavřena v třetihorním vrásnění a sopečné činnosti. Hydraulickým tlakem je vytlačována vzhůru , setkává se v určitých hloubkách s přírodním  CO2, vzniká naředěná kyselina uhličitá a ta dalším vzlínáním rozpouští a nabaluje minerální soli z geologických vrstev a pak se mísí v cca 400-200 m pod zemí s povrchovými vodami v takovém poměru, že je pitelná a zároveň i s přítomnosti minerálních solí (celkem cca 9g na litr) léčivá.

Osobitý, léčivý charakter Vincentky se po staletí nezměnil. Změnil se pouze kvalitní technologický proces přípravy a plnění do lahví, zkvalitnila se kontrola chemického složení, stabilita a trvanlivost léčivé vody. Ve stejně vysoké kvalitě jsou vyráběny a kontrolovány doplňkové výrobky celého portfolia, které již dnes představují významný podíl poptávky po přírodních léčivých produktech (nosní spreje, sirupy, zubní pasty, pastilky, proplachovací koncentrát Nasalis či krémy.) Hlavní síla Vincentky je v její jedinečnosti a kombinaci minerálů, které činí Vincentku léčivou, pro lidský organismus dobře snášenou a komfortní. Vincentka je vhodná jak k prevenci tak léčení a to hlavně při onemocnění horních i dolních cest dýchacích, sliznic dutiny ústní i nosní(schopnost rozpouštění hlenu a čistící schopnost sliznic), při onemocněních žaludku, diabetes melitus a jako zdroj minerálů a stopových prvků .

Příběh starý miliony let doplňuje přímo od zdroje Jan Šumšal, ředitel společnosti Vincentka, a. s. a zástupce dnešní rodinné firmy, která Vincentku úspěšně zprivatizovala a v roce 1998 tedy před 20 lety celý provoz zmodernizovala a obnovila čerpání. „Unikátní geologické podloží širokého okolí Luhačovic tvoří flyše . Jsou charakteristické střídajícími se vrstvami pískovců, slepenců a jílovců. Ty jsou značně neprostupné pro vodu, díky čemuž došlo v hloubce k uchování zbytkové vody třetihorního (pleistocenního) moře. Tektonické poruchy v neprostupných horninách  v širším okolí Luhačovic umožňují výstup vod k povrchu“

Vincentka,a.s. dodala za 20 let od obnoveného čerpání léčivé minerální vody 64 milionů lahví a celé řady dalších produktů.

Zdravé dýchání hraje v našich životech zásadní roli. Svými jedinečnými vlastnostmi se Vincentka stala přítelem všech kdo dbají o prevenci a léčení svých dýchacích cest. Jsou to nejenom maminky s dětmi, těhotné maminky, sportovci nebo umělci, kteří pečují o svůj hlas ale všichni lidé s aktivním přístupem k životu.

sdílet