CENA BONA VIA PRO VINCENTKU

Z pramene Vincentky tryská pomoc luhačovickému regionu.

Nadace Via letos opět už po dvaadvacáté udělila cenu Bona Via těm, kteří jsou na dobré cestě a pomáhají druhým. V kategorii DOBRÁ FIRMA vybírá na základě nominací inspirativní příběhy podnikatelů, malých a středních firem, které svou dobročinností ve spolupráci s místní komunitou mění své okolí a společnost k lepšímu. Letošním vítězem v kategorii DOBRÁ FIRMA se stala VINCENTKA, a.s.

Díky přírodnímu bohatství, na kterém je založena, je firma Vincentka neodmyslitelně spjatá s lázeňským městem Luhačovice. Vyrábí léčivou vodu z místního zdroje, a proto se také přirozeně zajímá o historii místa, ve kterém působí. „Jsme relativně menší rodinnou společností, spojenou s více než 300letou úžasnou historií známé minerální vody, která je velkým přírodním darem pro Luhačovice i celý region. V průběhu dvacetileté existence společnosti jsme si uvědomili potřebu projevit úctu, pokoru a respekt k tomuto daru. Formou filantropických aktivit pomáháme a podporujeme řadu obecně prospěšných, společenských a kulturních akcí, které se v Luhačovicích a okolí každoročně odehrávají,“ říká Ing.Ladislav Šumšal, emeritní ředitel Vincentky, který je znám také svými soukromými filantropickými aktivitami.

Firma se věnuje dobročinnosti v podstatě od svého založení, tedy od roku 1998. Vincentka je například dlouhodobým podporovatelem lokálního festivalu Luhovaný Vincent. Podporuje také aktivity okrašlovacího spolku Calma, který tak může pořádat řadu kulturních programů v kraji, jako je třeba Slavnost ptačích budek, Otevírání pramenů nebo Kloboukový den Vincentka také spolupracovala s městem Luhačovice při realizaci čtyř dětských hřišť, sponzoruje každoročně hudební Festival Janáček a Luhačovice, Luhačovický saxofonový orchestr, Pěvecký soubor Janáček, Divadelní Luhačovice, dlouhodobě podporuje Korunku Luhačovice. Pravidelně spolupracuje s Muzeem jihovýchodní Moravy ve Zlíně, a to konkrétně s jeho pobočkou Muzeem luhačovického Zálesí, podporuje letní tábory diabetických dětí.  Celková finanční i věcná hodnota všech dobročinných aktivit firmy se pohybuje okolo půl milionu korun ročně.

Luhačovice navštěvují ročně desetitisíce nejen pacientů, ale i hostů z Česka a zahraničí. Aby tomu tak bylo i nadále, je třeba zajistit nejenom prvotřídní léčení s využitím zdejších přírodních minerálních léčivých vod, ale i pestré a kvalitní kulturní a společenské zázemí,“ doplňuje Ladislav Šumšal.

Na  Cenu Via Bona nominovali Vincentku: Luhačovický okrašlovací spolek Calma Luhovaný Vincent, z.s., Muzeum luhačovického Zálesí

Kontakt: Ladislav Kopecký, tel. 602 339 302, e-mail: komunikace@vincentka.cz

sdílet