350 LET OD PRVNÍ PÍSEMNÉ ZPRÁVY O DNEŠNÍ VINCENTCE

Přestože historie VINCENTKY jako zbytkové mořské vody, která zůstala uzavřena v třetihorním vrásnění trvá 60 milionů let, od první písemné zprávy o slaných vodách luhačovických uplyne letos právě 350 let.

Bylo to v roce 1669 kdy Jan Ferdinand Hertod, doktor filozofie a medicíny, člen Akademie přírodovědců Svaté říše římské a fyzikus královského města Brna, byl pozván do Luhačovic tehdejším správcem luhačovického panství Ondřejem Serenyim k posouzení vyvěrajícíh pramenů luhačovické slané vody. Ve své unikátní knize s názvem TARTARO-MASTIX MORAVIE (Karabáč moravský na usazeninu) zmiňuje, jaké složky včetně soli voda obsahuje i jejich léčivé účinky na lidský organismus. Tuto unikátní knihu se podařilo získat do vlastnictví společnosti VINCENTKA, a.s. a její přeložené pasáže jsou k dispozici.
V reakci na Hertodovo pojednání nechal hrabě Ondřej Serenyi upravit hlavní pramen na úpatí velké Kamenné (dnešní VINCENTKU). Voda nabíraná dřevěnými vědry se začala používat i pro léčení a naplněná do hliněných nádob se rozvážela po kraji.

VINCENTKA je svým původem zbytkovou mořskou vodou, která se tvoří vzájemným mísením zbytkových mořských vod, prostých podzemních vod a oxidu uhličitého. Jenže svým složením, obohacením dalšími minerálními prvky, oxidem uhličitým a zředěním podzemní vodou více než trojnásobně, se od dnešní běžné mořské vody značně liší. Moře, ze kterého VINCENTKA pochází je třetihorní, tedy z dob pravěku, kdy se ještě do moří nedostávala umělá hnojiva, pesticidy, odpadní vody z chemiček, čističek, či jiných vymožeností, jimiž člověk „obohatil“ přírodu. Stáří původních minerálních mořských vod odpovídá době vzniku sedimentů. V případě luhačovické zřídelní struktury tedy období eocénu, resp. neformální geologické jednotky třetihor je to zhruba 60 mil. let.

Co je to vlastně zbytková mořská voda? Zbytková mořská voda je voda, která zde zůstala před 60 mil. let uzavřena v třetihorním vrásnění a sopečné činnosti. Hydraulickým tlakem je vytlačována vzhůru, setkává se v určitých hloubkách s přírodním CO2, vzniká naředěná kyselina uhličitá a ta dalším vzlínáním rozpouští a nabaluje minerální soli z geologických vrstev a pak se mísí v cca 400-200 m pod zemí s povrchovými vodami v takovém poměru, že je pitelná a zároveň i s přítomnosti minerálních solí (celkem cca 9g na litr) léčivá.

Osobitý, léčivý charakter VINCENTKY se po staletí nezměnil. Změnil se pouze kvalitní technologický proces přípravy a plnění do lahví, zkvalitnila se kontrola chemického složení, stabilita a trvanlivost léčivé vody. Ve stejně vysoké kvalitě jsou vyráběny a kontrolovány doplňkové výrobky celého portfolia, které již dnes představují významný podíl poptávky po přírodních léčivých produktech (nosní spreje, sirupy, zubní pasty, pastilky, proplachovací koncentrát Nasalis či krémy). Hlavní síla VINCENTKY je v její jedinečnosti a kombinaci minerálů, které činí VINCENTKU léčivou, pro lidský organismus dobře snášenou a komfortní. Vincentka je vhodná jak k prevenci tak léčení a to hlavně při onemocnění horních i dolních cest dýchacích, sliznic dutiny ústní i nosní (schopnost rozpouštění hlenu a čistící schopnost sliznic), při onemocněních žaludku, diabetes melitus a jako zdroj minerálů a stopových prvků.


Kontakt: Ladislav Kopecký, tel. 602 339 302, e-mail: komunikace@vincentka.cz

sdílet