Soutěž na FACEBOOKU

Pravidla internetové soutěže na webových stránkách www.facebook.com/VincentkaLuhacovice

Organizátor

Vincentka a.s., IČO: 25385143, se sídlem Lázeňské náměstí 165, 763 26 Luhačovice, (dále jen „Organizátor“) pořádá soutěž s názvem „Soutěž Vincentka“ (dále jen „Soutěž“), zveřejněné na internetových stránkách www.facebook.com/VincentkaLuhacovice

Doba trvání Soutěže

Doba trvání Soutěže je od dne 11.12. 2018, 08:00 hodin do 23.12.2018, 23:59 hodin

Předmět výhry a počet poskytnutých výherních předmětů

Cenou pro vítěze je dárkové balení produktů společnosti Vincentka a reklamní předmět dinousarus. Přesná specifikace výherního předmětu je k nalezení na webové stránce: https://www.vincentka.cz/cs/produkty/vincentka-darkova-kazeta-i

Odměněni budou 3 výherci výherními předměty následovně:
1. místo – dárkové balení Vincentka + reklamní předmět dinosaurus
2. místo – reklamní předmět dinosaurus
3. místo – reklamní předmět dinosaurus

Způsob a podmínky účasti v Soutěži

Soutěže se může zúčastnit každá fyzická osoba, která v době trvání soutěže zašle formou reakce na soutěžní příspěvek na webové stránce na adrese: www.facebook.com/VincentkaLuhacovice a to výhradně pod příspěvkem, který vyhlašuje tuto soutěž. Na příspěvky uvedené pod jiným příspěvkem nebo zaslané formou zprávy či vzkazu nebude brán zřetel.
Soutěžící se automaticky kvalifikují do soutěže uvedením příspěvku pod příspěvek, který vyhlašuje soutěž a pokud splní zadání soutěže.
Příspěvek se stane soutěžním, pokud bude obsahovat jakoukoli textovou, obrazovou či multimediální zmínku jakéhokoliv produktu společnosti Vincentka a.s. nebo obsahuje klíčové slovo Vincentka nebo logo Vincentka. Všechny produkty společnosti Vincentka jsou uvedeny na webové stránce: https://www.vincentka.cz/cs/produkty
Do soutěže se nekvalifikuje příspěvek, který bude porušovat mravní zásady, nebo bude ve spojení s jakýmkoliv alkoholickým nápojem. Organizátor soutěže si vyhrazuje právo takový příspěvek odstranit ze svých Facebookových stránek.

Vyhodnocení soutěže

Vyhodnocení soutěže proběhne nejpozději do 14 dní od ukončení trvání soutěže. Hodnotitelé posoudí originalitu každého příspěvku, jež splnil podmínky účasti v Soutěži. Ze všech těchto příspěvků hodnotitelé určí 3 nejoriginálnější příspěvky, stejně jako jejich pořadí od 1.místa do 3. místa. Hodnotitelé tvoří zaměstnanci společnosti Vincentka a.s.

Oznámení o výsledku soutěže

Výsledek soutěže bude oznámen formou příspěvku pod soutěžní příspěvek na webové stránce: www.facebook.com/VincentkaLuhacovice
Výsledek soutěže bude taktéž po skončení soutěže, uveřejněn formou nového příspěvku na Facebookových stránkách Organizátora soutěže, konkrétně na adrese: www.facebook.com/VincentkaLuhacovice

Oslovení výherce a předání výher

Výherci budou osloveni formou zprávy na portále http://www.facebook.com Výherci budou v této zprávě požádáni o poskytnutí adresy pro zaslání výhry poštou, konkrétně pak společností Česká pošta a.s. . Výhra bude zaslána výherci do 20 dnů od poskytnutí plné korespondenční adresy výherce. Organizátor soutěže se zavazuje, že uvedená adresa bude použita pouze k účelu zaslání výhry. Adresa výherců ani žádné další údaje o výherci nebudou na Facebookových stránkách Vincentka uvedeny.

Využití soutěžních příspěvků

Organizátor soutěže se zavazuje oslovit účastníky soutěže, za účelem využití jejich příspěvků na sociální síti Facebook, případně i k jiným účelům. O účelu využití soutěžních příspěvků budou přispěvatelé informováni vždy předem. Bez jejich souhlasu, poskytnutým písemně prostřednictvím zprávy na Facebooku, nebude soutěžní příspěvek využit Organizátorem jinak, než pro samotný účel Soutěže a její vyhodnocení.

Všeobecné podmínky

Vstupem do Soutěže se všichni účastníci zavazují dodržovat její pravidla. Organizátor si vyhrazuje právo změnit podmínky či pravidla Soutěže, případně akci zastavit, přerušit či odložit. Tato oficiální pravidla jsou k dispozici na webových stránkách Organizátora (vincentka.cz)  i na Facebookových stránkách www.facebook.com/VincentkaLuhacovice

Výhry nejsou soudně vymahatelné. Organizátor nenese odpovědnost za případné technické závady při elektronické komunikaci v průběhu soutěže a dále nenese odpovědnost v případě potíží účasti v soutěži v důsledku jakéhokoli technického selhání nebo zahlcení provozu na sítích.


V Luhačovicích dne 10.12.2018