Pravidla internetové soutěže na internetovém portále Instagram

Organizátor

Vincentka a.s., IČO: 25385143, se sídlem Lázeňské náměstí 165, 763 26 Luhačovice, (dále jen „Organizátor“) pořádá soutěž s názvem „Soutěž Vincentka – Instagram“ (dále jen „Soutěž“), zveřejněné na internetovém účtu vincentka_luhacovice na Internetovém portále Instagram (www.instagram.com)

Doba trvání Soutěže

Soutěž probíhá od 16.05. 2019 do 31.05. 2019

Předmět výhry a počet poskytnutých výherních předmětů

Cenou pro vítěze je dárkové balení produktů společnosti Vincentka, reklamní předmět dinousarus a další produkty Vincentka. Přesná specifikace hlavního výherního předmětu je k nalezení na webové stránce: https://www.vincentka.cz/cs/produkty/vincentka-darkova-kazeta-i
Odměněni budou 3 výherci výherními předměty následovně:
1. místo – Dárkové balení Vincentka + reklamní předmět dinosaurus
2. místo – Startovací sada Nasalis + reklamní předmět dinosaurus
3. místo – Nosní sprej Vincentka + reklamní předmět dinosaurus

Způsob a podmínky účasti v Soutěži

Soutěže se může zúčastnit každá fyzická osoba, která v době trvání soutěže na internetovém portále Instagram zveřejní příspěvek na stránce www.instagram.com/vincentka_luhacovice  za dodržení těchto 3 podmínek:

  • Účastník soutěže zveřejní soutěžní příspěvek formou fotografie, která bude obsahovat jakýkoli produkt, logo nebo písemnou zmínku Vincentka (Všechny produkty společnosti Vincentka jsou uvedeny na webové stránce: https://www.vincentka.cz/cs/produkty )
  • Tento svůj příspěvek označí hashtagem (křížkem: #Vincentka)
  • Stane se tzv. „followerem“ (sledujícím) stránky vincentka_luhacovice (instagram.com/vincentka_luhacovice)

Při dodržení těchto podmínek se uživatel kvalifikuje do soutěže.

Do soutěže se nekvalifikuje příspěvek, který bude porušovat mravní zásady, nebo bude ve spojení s jakýmkoliv alkoholickým nápojem. Organizátor soutěže si vyhrazuje právo takový příspěvek odstranit.

Vyhodnocení Soutěže

Vyhodnocení soutěže proběhne nejpozději do 14 dní od ukončení soutěže. Všechny příspěvky, které splnily zadání soutěže, budou zařazeny do losování. Ze všech příspěvků pak bude losováním vybrán vítěz soutěže.

Oznámení o výsledku soutěže

Výsledek soutěže bude oznámen formou přidáním nového příspěvku v síti Instagram a označení výherce a jeho fotografie.

Výsledek soutěže bude taktéž po skončení soutěže, uveřejněn formou nového příspěvku na Facebookových stránkách Organizátora soutěže, konkrétně na adrese: www.facebook.com/VincentkaLuhacovice

Oslovení výherce a předání výher

Výherci budou osloveni formou zprávy na portále Instagram. Výherci budou v této zprávě požádáni o poskytnutí adresy pro zaslání výhry poštou, konkrétně pak společností Česká pošta a.s. . Výhra bude zaslána výherci do 20 dnů od poskytnutí plné korespondenční adresy výherce. Organizátor soutěže se zavazuje, že uvedená adresa bude použita pouze k účelu zaslání výhry. Adresa výherců ani žádné další údaje o výherci nebudou na Facebookových stránkách Vincentka uvedeny.
V případě, že výherce neposkytne tyto údaje nutné k zaslání výhry do 30 dnů od ukončení soutěže, nárok na výhru v tomto případě propadá.

Využití soutěžních příspěvků

Organizátor soutěže se zavazuje oslovit účastníky soutěže, za účelem využití jejich příspěvků na sociální síti Instagram a Facebook, případně i k jiným účelům. O účelu využití soutěžních příspěvků budou přispěvatelé informováni vždy předem. Bez jejich souhlasu, poskytnutým písemně prostřednictvím zprávy na Instagramu nebo Facebooku, nebude soutěžní příspěvek využit Organizátorem jinak, než pro samotný účel Soutěže a jejího vyhodnocení.

Všeobecné podmínky

Vstupem do Soutěže se všichni účastníci zavazují dodržovat její pravidla. Organizátor si vyhrazuje právo změnit podmínky či pravidla Soutěže, případně akci zastavit, přerušit či odložit. Tato oficiální pravidla jsou k dispozici na webových stránkách Organizátora (vincentka.cz)  i na Facebookových stránkách www.facebook.com/VincentkaLuhacovice

Výhry nejsou soudně vymahatelné. Organizátor nenese odpovědnost za případné technické závady při elektronické komunikaci v průběhu soutěže a dále nenese odpovědnost v případě potíží účasti v soutěži v důsledku jakéhokoli technického selhání nebo zahlcení provozu na sítích.