Inhalace VINCENTKY

Aplikace minerálních vod formou inhalací patří mezi nejdůležitější procedury při lázeňské léčbě chronických onemocnění horních a dolních dýchacích cest, jako je astma bronchiale, chronická bronchitida a chronická či alergická rýma. V lázních se inhaluje denně mimo neděle po celou dobu pobytu, který zpravidla trvá 21 – 28 dnů. Inhalační kůru si však chronický pacient může zopakovat i v domácích podmínkách, pokud má  příslušné přístrojové vybavení.

Děje se tak formou aerosolu minerální vody. Částice aerosolu mohou mít velikost od 0,001 do 100 µm, avšak z hlediska terapeutického je nejvhodnější spektrum  v rozmezí 0,5 – 10 µm. Menší částice než 0,5 µm jsou z dýchacích cest vydechovány zpět, větší se zachycují většinou v dutině ústní. Není na závadu, když inhalační přístroje produkují širší spektrum částic co do velikosti, protože inhalační aplikace postihne v tomto případě dýchací cesty v celém rozsahu.

K výrobě mlžiny se nejčastěji používají  kompresorové inhalátory (přístroje na stlačený vzduch s vlastním kompresorem). Chceme-li mít mlhu hustší, velmi jemně rozptýlenou, používáme přístroje ultrazvukové. V některých lázeňských zařízeních s většími počty inhalátorů jsou tyto přístroje napojeny na centrální rozvod stlačeného vzduchu.

K inhalační terapii minerálními vodami jsou nejvhodnější vody typu luhačovické Vincentky.

Jsou to vody alkalické, hydrouhličitano chlorido sodné jodové kyselky,  v nichž převažuje kation sodíku,  aniony chloru a  hydrogenuhličitanu. Vody slané, tedy chlorido sodné jsou známy jako čisté expektorans, alkalická reakce též přispívá ke snížení vazkosti hlenů, stejně jako uhličitany ( lithný, sodný, vápenatý). Ve vodě obsažené ionty jodidové a bromidové působí též mukolyticky.

Kalciové ionty působí protizánětlivě, spasmolyticky a mají i stimulační vliv na činnost řasinkového epitelu. Příznivě působí i další sloučeniny, např. lithia, magnezia, stroncia, barya atd.. Síra obsažená v minerálních vodách ve formě též různých  sloučenin má především lokální antiseptický účinek. Obsažený volný oxid uhličitý se vstřebává a způsobuje dilataci kapilár, čímž je zajištěn zvýšený průtok nemocnou sliznicí a tím odplavování toxických meziproduktů zánětu.

Chemický či farmakochemický účinek inhalovaných minerálních vod není jediným činitelem, který ovlivňuje nemocnou sliznici dýchacích cest. Místní účinek aerosolové mlžiny se projevuje též fyzikálně, tj. mechanicky, tepelně a osmoticky.

Při inhalaci minerálních vod se ale především uplatňuje jejich komplexní účinek, neboť vliv jednotlivých složek, tedy teploty a ostatních fyzikálních činitelů se může navzájem potencovat, případně kompenzovat.

Všeobecně lze účinek inhalací přírodních minerálních vod shrnout takto:

  • účinek mukolytický (zředění hustoty hlenu )
  • snížení dráždivosti sliznic horních cest dýchacích
  • zvýšení sekrece a snadná expektorace se zlepšením funkce řasinkového epitelu
  • ovlivnění lokálního metabolizmu sliznic dýchacích cest.

Inhalační proces začíná kloktáním a proléváním horních cest dýchacích minerální vodou, tedy očištěním sliznic asi 5 minut. Následuje  inhalace minerální vody zvlášť nosem a ústy, nejčastěji po 5 – 10 minutách každým způsobem . V rámci lázeňského léčebného pobytu se na základě ordinace lékaře ještě může pokračovat inhalacemi medikamentů.

Inhalovat by se nemělo 20 – 30 minut před jídlem a po jídle, nedýchat hluboce ( možnost vzniku závratě ) a nemělo by se inhalovat při akutním onemocnění.

Vhodné přístroje pro inhalaci VINCENTKY

Na trhu můžete zakoupit celou řady inhalačních přístrojů a to jak kompresorových, tak ultrazvukových. Můžeme doporučit osvědčenou značku OMRON. Inhalátory OMRON vhodné pro inhalaci Vincentky si můžete zakoupit v našem e-shopu nebo u kteréhokoliv prodejce značky OMRON.