200 let plnění Vincentky do skla

Sklo patří k neušlechtilejším a nejužitečnějším materiálům, které člověk s pomocí přírody přivedl na svět. Vincentka, léčivý pramen zdraví z hlubin třetihorního moře je pak darem  samotné paní Přírody. Není divu, že Vincentka se sklem nalezly v sobě již dávno zalíbení.

Plnění Vincentky do lahví se datuje od roku 1820, kdy namísto keramických nádob se začínaly používat skleněné lahve o objemu 1,5 litru. Až na krátké vybočení koncem 70. a začátkem 80. let 20. století kdy se Vincentka plnila do lahví z tvrzeného PVC, spojení Vincentky se sklem trvá již 200 let a tím je postavení Vincentky mezi ostatními minerálními vodami naprosto výjimečné a unikátní.

Vylehčené sklo, které Vincentka používá je odolné, hygienické, estetické a přírodní. Vyspělé technologie umožňují dělat skleněné obaly lehčí bez vlivu na jejich bezpečnost a kvalitu. Vylehčené sklo také snižuje zatížení životního prostředí, snižuje spotřebu surovin a tvorbu emisí CO2. Podle průzkumu až 88% evropských spotřebitelů důvěřuje sklu pokud jde o zdraví. Jsou přesvědčeni, že sklo uchovává chuť a výživovou hodnotu potravin a nápojů jako žádný jiný materiál. (Zdroj: Studie mezinárodní společnosti pro průzkum trhu TNS na žádost Evropské federace výrobců obalového skla FEVE. Respondenti: 9500 spotřebitelů z 19 zemí).

Sklo, které Vincentka používá chrání před vlivem světla. Sklo nepropouští plyny. To znamená, že ve skleněných lahvích si minerální vody dlouho udržují obsah oxidu uhličitého.  Výroba skla vyžaduje teploty okolo 1600 stupňů Celsia. Je energeticky náročná a zatěžuje ochranu klimatu. Při využití recyklace a střepů se spotřeba energie i tvorba emisí výrazně snižuje a šetří životní prostředí. Sklo je materiál jehož recyklace je trvale vyřešena. Je třeba zdůraznit, že také etikety na lahvích Vincentky nejsou z plastu ale papíru a pro přepravu a skladování jsou používány rovněž papírové kartony.