Vincentka Luhačovice - zdraví z hlubin přírody

Menu

O Vincentce

Zdraví z hlubin přírody

Vincentka je ojedinělá přírodní minerální voda z přírodního léčivého zdroje, velmi silně mineralizovaná, jódová, uhličitá minerální voda hydrogenuhličitano-chlorido-sodného typu, se zvýšeným obsahem fluoridů a kyseliny borité.

Co je Vincentka?

Minerální voda z přírodního léčivého zdroje Vincentka se svým osmotickým tlakem 634,7 kPa velmi blíží osmolaritě lidské krve, intracelulárních tekutin, tedy vnitřnímu prostředí člověka. Při pití je proto dobře snášena i ve větším množství, nevyvolává dyskonfort v zažívacím traktu a nepůsobí nepříjemně na sliznicích dýchacích cest, je-li použita k inhalaci jako aerosol. Dobrá snášenlivost a pozitivní efekt souvisí s koncentrací, ale i vzájemným poměrem hlavních kationtů minerální vody, kdy na buněčných membránách nevznikají velké koncentrační gradienty. Naopak vysoký koncentrační gradient pro chloridové ionty intracelulárně a bikarbonátů extracelulárně usnadňuje difusi jodidových iontů z minerální vody do tkání.

Na sliznicích se tak zvyšuje obsah sekrečního IgA v hlenu. Vápenaté kationty z minerální vody vstupují do kaskády imunologických reakcí probíhajících v povrchových vrstvách sliznice. Bikarbonáty ztekucují vazký hlen a usnadňují tak expektoraci.

Při pitné kůře se uplatňuje stejně jako při inhalaci osmolarita minerální vody a téměř fyziologická koncentrace natria a kalia. Hlavní význam bikarbonátu a kyseliny borité je pufrační.

Původ Vincentky

Původ Vincentky

Přírodní zdroj léčivé minerální uhličité vody Vincentka vyvěrá ve zřídelní struktuře lázní Luhačovic, na severozápadním podhůří Bílých Karpat, v klimaticky velmi příhodném prostředí na okraji rozsáhlých lesních komplexů, v nadmořské výšce 256 m.

Luhačovické uhličité minerální vody jsou svým vznikem a výskytem vázány na paleogenní flyšový komplex. Zvrásnění sedimentární flyšové formace do výrazného antiklinálního pásma umožnilo uchování původních mořských synsedimentárních vod v luhačovickém pískovcovém souvrství, odkud jsou v důsledku hydraulických vlivů prostých podzemních vod zóny aktivní vodní výměny pozvolna vytlačovány k povrchu zemskému.

Vzájemným mísením původních reliktivních mořských vod, prostých podzemních vod a juvenilního oxidu uhličitého se formuje přírodní minerální voda z přírodního léčivého zdroje Vincentka.

Společnost trvale investuje do modernizace provozu i rozšíření kapacit zejména pro výrobu nových doplňkových výrobků řady Vincentka, které využívají vzácného chemického složení, mineralizace i pozitivních účinků Vincentky. Narůstající poptávka po všech výrobcích společnosti VINCENTKA a.s. potvrzuje vracející se důvěru zákazníků z tuzemska i ze zahraničí k přírodním produktům.

Co je Vincentka?

  • 1
  • 2

Příspěvky z facebooku

Najdete nás na twitteru Online prodej Vincentka ve světě