Soutěž – 200 let ve skle

 Pravidla internetové soutěže na webových stránkách www.facebook.com/VincentkaLuhacovice

 

Organizátor

Vincentka a.s., IČO: 25385143, se sídlem Lázeňské náměstí 165, 763 26 Luhačovice, (dále jen „Organizátor“) pořádá soutěž s názvem „Fotografická soutěž s lahví Vincentka“ (dále jen „Soutěž“), zveřejněné na internetových stránkách www.facebook.com/VincentkaLuhacovice

 

Doba trvání Soutěže

Doba trvání Soutěže je od dne 14.10.2020 18:00 hodin do 30.11. 2020, 12:00 hodin


Předmět výhry a počet poskytnutých výherních předmětů

Ceny pro vítěze jsou specifikovány viz níže. Přesná specifikace výherního předmětu je k nalezení na webové stránce: https://www.vincentka.cz/cs/produkty/vincentka-darkova-kazeta-i
Odměněni budou 3 výherci výherními předměty následovně:
1. místo – Vincentka dárková kazeta, čokoláda Vincentka
2. místo – Vincentka dárková kazeta
3. místo – čokoláda Vincentka

Způsob a podmínky účasti v Soutěži

Soutěže se může zúčastnit každá fyzická osoba, která v době od 14.10. do 20.11., 23:59 vloží pod FB post, který vyhlašuje soutěž fotografii, na které bude jakkoli vyobrazena láhev Vincentka ve spojitosti s jakýmkoli historickým artefaktem nebo historickou souvislostí. (Historické budovy či předměty, sochy či architektonické památky, odkaz na historické události apod.) Webová adresa na FB profil Vincentky je www.facebook.com/VincentkaLuhacovice . Soutěžní fotografie musí být zveřejněna výhradně pod příspěvkem, který vyhlašuje tuto soutěž. Jde o příspěvek s datem zveřejnění 14.10., 18:00
Podtitul soutěže je „200 let ve skle“.
Na příspěvky uvedené pod jiným příspěvkem nebo zaslané formou zprávy či vzkazu, nebude brán zřetel.
Soutěžící se automaticky kvalifikují do soutěže uvedením příspěvku pod příspěvek, který vyhlašuje soutěž a pokud splňuje zadání soutěže.

Do soutěže se nekvalifikuje příspěvek, který bude porušovat mravní zásady, nebo bude ve spojení s jakýmkoliv alkoholickým nápojem. Organizátor soutěže si vyhrazuje právo takový příspěvek odstranit ze svých Facebookových stránek.

 

Průběh soutěže

Uživatelé stránky www.facebook.com budou v období od 14.10. do 20.11., 23:59 zveřejňovat fotografie, které splňují zadání soutěže, čímž se automaticky zařadí do soutěže. Fotografie či příspěvky zveřejněné po zmíněném období se již do soutěže nekvalifikují. V období od 21.11. – 30.11., 12:00 budou mít soutěžní příspěvky ještě možnost sbírat další tzv. lajky (likes) u svých příspěvků, jejichž celkový počet je uveden pod každým příspěvkem v podobě čísla u ikonky zdviženého palce.

Vyhodnocení Soutěže

Organizátor soutěže v den a v přesný čas ukončení soutěže (30.11., 12:00) zkontroluje celkový počet lajků (zdvižených palců) u každého příspěvku. Pozor, jiné emotikony v podobě srdce či smajlíka se za lajk (like) nepočítají. Rozhodující je počet „zdvižených palců“ u příspěvku. Samozřejmě se počítají všechny lajky nasbírané po celou dobu trvání soutěže. Nejvyšší počet lajků získá 1.cenu v soutěži, 2. nejvyšší počet lajků 2.cenu v soutěži, 3. nejvyšší počet lajků 3. cenu v soutěži.

 

Oznámení o výsledku soutěže

Výsledek soutěže bude oznámen formou příspěvku pod soutěžní příspěvek na webové stránce: www.facebook.com/VincentkaLuhacovice
Výsledek soutěže bude taktéž po skončení soutěže, uveřejněn formou nového příspěvku na Facebookových stránkách Organizátora soutěže, konkrétně na adrese: www.facebook.com/VincentkaLuhacovice

Oslovení výherce a předání výher

Výherci budou osloveni formou zprávy na portále http://www.facebook.com Výherci budou v této zprávě požádáni o poskytnutí adresy pro zaslání výhry poštou, konkrétně pak společností Česká pošta a.s. . Výhra bude zaslána výherci do 20 dnů od poskytnutí plné korespondenční adresy výherce. Organizátor soutěže se zavazuje, že uvedená adresa bude použita pouze k účelu zaslání výhry. Adresa výherců ani žádné další údaje o výherci nebudou na Facebookových stránkách Vincentka uvedeny.

 

Využití soutěžních příspěvků

Organizátor soutěže se zavazuje oslovit účastníky soutěže, za účelem využití jejich příspěvků na sociální síti Facebook, případně i k jiným účelům. O účelu využití soutěžních příspěvků budou přispěvatelé informováni vždy předem. Bez jejich souhlasu, poskytnutým písemně prostřednictvím zprávy na Facebooku, nebude soutěžní příspěvek využit Organizátorem jinak, než pro samotný účel Soutěže a její vyhodnocení.

 

 

Všeobecné podmínky

Vstupem do Soutěže se všichni účastníci zavazují dodržovat její pravidla. Organizátor si vyhrazuje právo změnit podmínky či pravidla Soutěže, případně akci zastavit, přerušit či odložit. Tato oficiální pravidla jsou k dispozici na webových stránkách Organizátora (www.vincentka.cz)  i na Facebookových stránkách www.facebook.com/VincentkaLuhacovice

Výhry nejsou soudně vymahatelné. Organizátor nenese odpovědnost za případné technické závady při elektronické komunikaci v průběhu soutěže a dále nenese odpovědnost v případě potíží účasti v soutěži v důsledku jakéhokoli technického selhání nebo zahlcení provozu na sítích.